Esileht Erivajadustega laps Kaasav haridus ja koolid Tallinnas?

Näitan 7 postitust - vahemik 1 kuni 7 (kokku 7 )

Teema: Kaasav haridus ja koolid Tallinnas?

Postitas:
Kägu

Tallinlased/harjumaalased, kellel on erivajadusega/käitumishäirega (algklassi) laps, milliseid nn tavakoole soovitate, kus sellise lapse vajadustega arvestatakse (kaasav haridus!!) ja tegelikult ka ei hakata last koolist kõikvõimalikel ettekäänetel nö välja puksima?
Palun pange kirja ka diagnoos. Kui selliseid koole üldse on…

 

+2
-4
Please wait...

Postitas:
Kägu

Kas soovid, et laps õpiks tavaklassis? Või tavakoolis väikeklassis? Seal on oluline vahe. Minu tavakooli lapse klassist on lahkutud näiteks Ristiku põhikooli.

+2
-1
Please wait...

Postitas:
Kägu

Meie laps õpib VHK väikeklassis. Õppekava on sama, mis suures klassis, kaasa arvatud inglise keele süvaõpe.

0
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

Küsiks ka, et kas soovid, et su laps õpiks tavaklassis, kus pole õpetajal aega temaga ekstra tegeleda ja kus tõenäoliselt hakkavad erinevad käitumisprobleemid tundides süvenema ja rikkuma kogu klassi õhkkonda, ka selle erivajadustega lapse jaoks? Või otsid kohta väikeklassis? Või on su lapsel tugiisik?

Kaasav haridus on karuteene nii erivajadusega lapsele kui ülejäänutele, kui laps ei suuda tavaklassi juures olles oma käitumist kontrollida. Kaasav haridus ei tähenda ka tingimata, et laps peaks õppima tavaklassis, vaid et ta ei pea erikooli minema ja talle luuakse/on tema vajadustele vastav õppekeskkond harilikus piirkonnakoolis. Õppe sisu ei pea olema seotud sellega, et lapsel on käitumuslik erivajadus ja/või et ta õpib väikeklassis või suisa individuaalõppes. Õppe sisu (ehk kas õpib riikliku õppekava järgi või mõne muu õppekava järgi) määratakse ikka vastavalt lapse vaimsetele võimetele. Aga laps, kes ei suuda tavaklassis oma käitumist ohjata, jääb seal varem või hiljem hätta ka õppetulemuste poolest, sest nii tema kui õpetaja tähelepanu on pidevalt käitumisel ja õppimiseks jaksu ei jäägi. Lisaks pidev negatiivne emotsioon, sest jälle peab teda korrale kutsuma. Väiksemas rühmas saab kohandada õppimise ja õppekeskkonna nii, et käitumisprobleeme saab ennetada – laps ei saa pidevalt pahandada, tal on aega õppimisega tegeleda ja ta õpib positiivse tagasiside abil oma käitumist ise paremini kontrollima. Lõpuks, täiskasvanuks saades, üldiselt õpivad need lapsed oma käitumist piisavalt kontrollima, aga hea oleks ju, kui sinna juurde oleks omandatud võimetekohane haridus ja kui kooliaeg poleks pidev pahandada saamine käitumise pärast.

Konkreetselt Tallinna koolide osas kahjuks nõu anda ei oska. Eks tasub koolidest otse küsida. Piirkonnakool muidu peab lapsele võimaldama vajadusel nii väikeklassi kui individuaalõppe, aga selle organiseerimine võib päris kaua aega võtta, nii et tasub eelnevalt juba küsida ja uurida.

+8
-2
Please wait...

Postitas:
Kägu

Kogemus Tallinna kesklinna ühe kooli väikeklassiga.

Jah, seltskond on väiksem, aga igal lapsel erinev diagnoos, niiet nad tõmbavad vastastikku üksteist käima. Õpetajad ei  pruugi sinu lapse erivajadusega ikkagi  vaevuda arvestama.  Reeglid ja õpetajate nõudmised on väga ranged ja jäigad.  Märkused tulevad kergelt, kui nööri mööda ei käi. Tugiteenustest tundub toimivat logopeedi abi, muud abi (eripedagoog, psühholoog jms) tuleb väljastpoolt kooli otsida. Ei aita ka eripedagoogi väljaõppega õpetajate kasutamine. Niiet kas iganädalased märkused väikeklassis või tavaklassis, ma ei teagi enam.

Proovi algul väiksema rahulikuma inimlikuma kooli tavaklassi. Kui rääkida Harjumaast, siis  olen palju head kuulnud Randvere koolist (https://www.randverekool.edu.ee/uldinfo, kus HEV-lapsed on praegu kontaktõppel erinevalt minu lapse koolist) ja Peetri koolist (https://www.peetri.edu.ee/pohikool/oppetoo/oppetoo-meie-koolis/).

+3
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

Välja puksimine ei ole kindlasti pahatahlik. Tahes-tahtmatult ei ole universaalset lahendust, kus mistahes tavakool (või ka selle väikeklass) sobiks ühtmoodi hästi igale erivajadusele…

Suurtes klassides eelistatakse tegelikult ikkagi võimalikult ühel tasemel võimekust ja väikeklassid, kuhu koonduvad väga erinevate diagnoosidega lapsed, võivad luua teistpidi väljakutsuva keskkonna näiteks tundlikuma närvikavaga lapsele, kes vajaks rahulikumat keskkonda.

Lähtuda tasub ikka ennekõike lapse diagnoosist ja katsuda leida võimalikult parim lahendus just sellest lähtudes, kuna suures tavakoolis pigem ei jagu knowhow-d ja erialaspetse iga erivajaduse jaoks.
Kui laps on oma erivajadusest hoolimata vaimselt ja sotsiaalselt võimekas, kaalu tavakooli või väiksemate klassidega kaasavat haridust viljelevaid erakoole (Emili, Loov Tulevik, Gaia, Waldorf jmt), kui puuduseid on käitumishälbe kõrval aga rohkem, ära pigem tekita talle tavakooliga kaasnevat lisastressi. Ta võib aga vabalt peagi jõuda tavakooli kui toetus on professionaalne.

Ehk kui laps saab võimalikult noores eas just talle sobivat eripedagoogilist lähenemist, on tõenäosus suurem, et tema areng liigub õiges suunas kiiremini. Paraku näeb aga sageli just vastupidist, kus lapsevanemad diagnoosi eitades ja last sobimatusse keskkonda surudes talle karuteene teevad…

Kogemus endal autistliku lapsega, kus heal tasemel tavakooli väikeklass osutus siiski liiga stressirohkeks. Meie poiss on küll üsna taibukas, põhjalik ja korrektne ning hoolimata autistlikkusest võrdlemisi seltsiv. Aga ei talunud suure kooli intensiivsust ja lärmi, ebastabiilseid kaaslaseid ja ootamatuid olukordi, mida teised käitumishäiretega lapsed paratamatult korraldasid… iga päev kurtis, mida üks või teine kaaslane valesti tegi (neid oli klassis vaid 5).
Käib nüüd teist aastat Tallinna Vabas Waldorfis ja on õnnelik nagu lasteaias käies. Terviklikumad ja põhjalikumad teemakäsitlused (neil igapäevane põhitund pikem), igapäevased kindlad rutiinsed tegevused ja individuaalne lähenemine istuvad talle märksa paremini. Seasetes lastes on kasvatatud suurt heatahtlikkust ja hoolivust teiste suunas, mis talle näib istuvat. Palju liikumist (mitte sporti), toredad huvitegevused, kodune rahulik keskkond. Sobiva koolini jõudmiseks tegelesime sellega aga esimese kooliaasta kõrvalt pea kogu teise poolaasta. Meie puhul tasus vaeva ja on näha, et lapse rõõm on toonud ka parema arengu.

+6
0
Please wait...

Postitas:
Kägu

Me elame Tallinna kesklinnas ja meil käis poiss ka VHK väikeklassis. Kuna musikaalne õde käib samas koolis ning poiss käis VHK lasteaias ja eelkoolis, saime koha ilma probleemita. Olime esiotsa väga rõõmsad, muid koole ei kaalunud. Poisil on kombineeritud diagnoos: autistlikud jooned koos kerge ATH ja alaalia 2,  loomult aga seltsiv, rahulik ja tore laps. Baasteadmised ja õpihimu oli kooli minnes olemas ning sealne loominguline õhkkond talle meelepärane.

Klassis olid vaid kuuekesi, aga kuna tema väljendus oli aga klassikaaslastest kehvem, keskendumine ja tempo teistest aeglasem, tekkisid siiski ka väikeklassis toppamised. Kodus õppisime koos järele, mida klassikaaslastel teha tarvis polnud. Püüdsime leida lahendusi, sai väikeklassi kõrval ka kooli jm tugiteenuseid, ent temale neist olukorra paranemiseks paraku ei piisanud ja aegapidi tekkinud pinged muutsid rõõmsa poisi närviliseks, ärevaks ja stressi oli palju. Ta muidu värvikirevad joonistused muutusid süngeteks, enesekesksus ja tahtmine vaid kodus olla süvenes. Poiss ise on korralik ja kohusetundlik, omandamisvõime ei ole aga kõige kiirem…

Koos Rajaleidjaga hakkasime otsima lahendust ja saime 2. klassi koha Laagna kooli. Mõnus väike maja ja kuna sealses koolis on nii liit- kui kõnepuudega lapsi palju, on ta ilmselt sobilikumas keskkonnas – kõik on omad ja tunnevad üksteist. Laps on leidnud seal talle jõukohased huviringid, seal on olemas ka näiteks bassein, kus ta vahel ravivõimlemist saab, lisaks käib loovteraapias. Samuti oleme väga rahul sealse pikapäevarühmaga, kus löövad kasvatajate kõrval kaasa ka mitmed teotahtelised tudengid, vahel osaleb seal ka eripedagoog. Kooliväliselt täiendavaid tugiteenuseid õnneks enam tarvis pole.Eks jah, Lasnamägi esiotsa miskipärast kohutas, aga tegelikult kesklinnast ca 5min tee ja vaikne kant. Laps rahul, meie ka.

 

+4
-1
Please wait...

Näitan 7 postitust - vahemik 1 kuni 7 (kokku 7 )


Esileht Erivajadustega laps Kaasav haridus ja koolid Tallinnas?