Esileht Veebikonstaabel Naabri koera haukumine, millest alustada?

31 postitus (kokku 31)

Teema: Naabri koera haukumine, millest alustada?

Postitas:
andero-

RE: Naabri koera haukumine, millest alustada?

Koera haukumine kui selline ei ole seadusega keelatud tõepoolest, st selline punkt: Koer ei või oma hakumisega häirida naabreid, meie seadustest puudub.

Koerte ja kasside pidamine on reguleeritud kohaliku omavalitsuse tasandil, st iga KOV kehtestab tema haldusalal kehtivad reeglid. Toon veelkord välja Tartu linna Koerte ja kasside pidamise eeskirjast punkti 2.3: Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu.

Punkti rikkumise eest tuleneb vastutus järgnevalt:
Eeskirjast: 5.3. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §is 66-3 sätestatud korras.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

§ 66-3. Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumine

(1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest –
karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

(2) Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, –
karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

§ 66-4. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 662 ja 663 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 662 ja 663 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
1) valla- või linnavalitsus;
2) Politsei- ja Piirivalveamet.

Seega esmalt tuleks igal inimesel tutvuda oma elukohajärgses kohalikus omavalitsuses kehtiva eeskirjaga. Seejärel pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.
Eluliselt arusaadav on ka see, et mingi piirini peab koera haukumist siiski taluma. Ja üldiselt selliste avalduste puhul küsitakse ka teiste naabrite arvamust, ehk kas koera hakumine häirib ka teisi, ümbritsevaid naabreid.

Please wait...
31 postitus (kokku 31)


Esileht Veebikonstaabel Naabri koera haukumine, millest alustada?

See teema on suletud ja siia ei saa postitada uusi vastuseid.