Esileht Koolilaps Nubriline hindamine distantsõppel

Näitan 16 postitust - vahemik 1 kuni 16 (kokku 16 )

Teema: Nubriline hindamine distantsõppel

Postitas:
Kägu

Kas teie lapsi hinnatakse praegu numbriliselt? Kuskilt käis läbi, et numbriliselt ei tohi praegu hinnata?

Please wait...
Kasutaja on kirjutanud teemasse 2 korda. Täpsemalt
Postitas:
Kägu

Jah, üheksandikku hinnatakse numbritega, sest lõputunnistusele on vaja hinded välja panna.
2.klassi laps ei saa nagunii veel numbrilisi hindeid, see oli ka enne distantsõpet nii.

Please wait...
Postitas:
Kägu

Jah, 6. kl.

Please wait...
Postitas:
Kägu

Jah, hinnatakse. Kas see polnud mitte soovituslik, et ei hinnataks?

Please wait...
Postitas:
Kägu

Kõikides õppeainetes ja kooliastmetes hinnatakse kokkuvõtvalt 3. trimestri õpitulemusi mitteeristavalt (A/MA) koos sõnalise kokkuvõttega
3. trimestri kokkuvõtva hinde aluseks on enne distantsõppe algust saadud hinded (1. kooliastmes hinnangud) ja distantsõppe perioodi õpitulemused. Õpetaja annab tagasiside ka õpilase hoolsusele. Õpilase käitumisele III trimestril eraldi hinnangut ei anta.
Numbriliselt hinnatavate õppeainete aastahinde panemise aluseks on 1. ja 2. trimestri kokkuvõtvad hinded ja 3. trimestri õpitulemused.
Õppekava järgi mitteeristavalt hinnatavate ainete (2. kooliastmes kehaline kasvatus, muusika, kunst, tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus ja arvutiõpetus; B-võõrkeel 5. klassis ja ajalugu 5. klassis ja valikkursused 2. ja 3. kooliastmes) hindamises muudatusi ei toimu.
6.-8. klassi valikained, mille läbiviimine eriolukorra tõttu ei ole koolil võimalik, jäävad hindamata.
Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest ja 3. trimestri hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik”, „mittearvestatud“ või „nõrk”. Täiendava õppetöö kohta tehakse otsus õppenõukogus 3. juunil 2020.

Please wait...
Kasutaja on kirjutanud teemasse 2 korda. Täpsemalt
Postitas:
Kägu

6. klass hinnatakse, 2.klass mitte (neile ei pandud hindeid koolis ka).

Please wait...
Postitas:
Kägu

Jah, 5. klass. Minu meelest normaalne. Pigem oli laps pettunud, kui nägi megalt vaeva ühes aines, oleks raudselt 5 vääriline töö olnud, aga sai AR.

Please wait...
Postitas:
Kägu

9.klass. Ei panda hinded. Arvan, et see oleks ka lõputunnistuse ära rikkunud, pigem olgu A kui 3. Kõkkuvõtvad hinded pannakse kahe trimestri hinnete põhjal.
1. klass. Ei panda midagi. Mõnes tööst soovib õpetaja fotot (enamasti kunstiõpetus), siis kirjutab vastu “tubli, väga ilus” vms.

Please wait...
Postitas:
Kägu

Kuskilt käis läbi, et numbriliselt ei tohi praegu hinnata?

Hindamine pole keelatud, mittehindamine oli vaid soovituslik.

Please wait...
Postitas:
Kägu

2. klass. Jätkunud on täheline hindamine nagu ka enne distantsõpet, mõne töö puhul on õpetaja märkinud e-kooli “arvestatud”, aga enamasti ikka tähed (A, B+ … jne).

Hindamist kui sellist ära ei keelatud, distantsõppe alguses öeldi, et ei soovitata kohe hindama hakata vmt.

Please wait...
Postitas:
Kägu

Meil lõpetati numbriline hindamine ära – teiseks nädalaks oli juba liiga palju kahtesid. Ilmselgelt käis vanemate ülejõu või puudus huvi selle vastu.
Aga mõnes aines ikkagi õpetaja märgib % ja hinde ka juurde.

Please wait...
Postitas:
Kägu

Hinnatakse ja hinded on isegi tõusnud kuna negatiivseid hindeid ei panda. Kui mõni töö on halvasti läinud, siis hinne on panemata jäetud ning õpetaja on lisanud tööle tagasiside, selgituse ja saab sarnase ülesande uuesti. Tegemata tööde eest pidid nad mu lapse koolis küll ühe saama, mida saab tähtajatult parandada, minu lapsel midagi tegemata pole aga veel jäänud. Igati inimlik korraldus mu meelest.

Please wait...
Postitas:
Kägu

Selle distantsõppe sisse jäävad minul näiteks mitmed ülesanded, mis on õpilastel teada 01.09.2019 ja seega on need loomulikult numbriliselt hinnatavad asjad.
Samuti on võimalik A-de ja MA-dega kokku saada hinne – nagu ülikoolides, kus on sedasi, et mitmeosalistest ülesannetest moodustub eksamitöö.

Please wait...
Postitas:
Kägu

Meil on 5. ja 6. kl lastel kogu selle aja numbriline hindamine olnud. Võibolla pisut leebem kui enne, aga oleneb õpetajast. Hinded on minu lastel korras.

Please wait...
Postitas:
Kägu

2. klass ja numbriline hindamine on eesti keeles, matemaatikas ja loodusõpetuses. Teised ained kujundav hindamine. Nii oli ka enne eriolukorda.

Please wait...
Postitas:
Kägu

2. ja 9. klass, numbrilist hindamist ei ole, enne oli mõlemal. Hinded pannakse välja 1. ja 2. trimestri põhjal.

Please wait...
Näitan 16 postitust - vahemik 1 kuni 16 (kokku 16 )


Esileht Koolilaps Nubriline hindamine distantsõppel