Esileht Tasuta teated Osale uuringus: jälgimisrakendused kui digitaalse lapsevanema abivahendid

1 postitus (kokku 1)

Teema: Osale uuringus: jälgimisrakendused kui digitaalse lapsevanema abivahendid

Postitas:
Kägu

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi uurimisrühm kutsub lapsevanemaid ja nende 7– 13aastaseid lapsi osalema uuringus, mille eesmärk on kaardistada laste ja vanemate arvamusi, kogemusi ning praktikaid seoses asukoha jälgimise ehk track’imisega.

Lapsevanemad on üha agaramalt hakanud kasutama erinevaid telefonirakendusi (nt Find My Kids, Family Phone Tracker, GeoZilla Family GPS Locator, jt) või teisi digitehnoloogilisi abivahendeid (nt Põnniradar), et hoida ka lapsest lahus olles pilku peal tema käikudel ning tegemistel. Antud uuringu käigus püüamegi kaardistada, miks on paljud vanemad jälgimisrakenduste kasutamise kasuks otsustanud, milliseid positiivseid ja negatiivseid kogemusi neil sellega seonduvalt on ilmnenud, ning kuidas tajuvad ning kogevad nimetatud praktikat nende lapsed.

Uuring on osa meediauuringute professor Andra Siibaku uurimisprojektist, mis käsitleb lapsepõlve andmestumise temaatikat. Planeeritav kvalitatiivne uuring moodustab ka osa meedia ja kommunikatsiooni eriala doktorandi, Marit Suka, doktoritööst. Oma doktoritöös püüab Marit mõista, millist rolli mängivad jälgimistehnoloogiad Eesti laste ja nende vanemate igapäevaelus ning millised on nende kasutamisega kaasnevad positiivsed ja negatiivsed aspektid.

Uuringus ootame osalema lapsevanemaid, kes kasutavad enda lapse liikumise jälgimiseks erinevaid tehnoloogilisi lahendusi (nt põnniradar) või rakendusi ja nende 7–13 aastaseid lapsi.

Uuring koosneb kahest osast: kõigepealt toimub intervjuu, mille käigus kaardistame uuringus osalenute kogemusi, arvamusi ning praktikaid jälgimisrakenduste kasutamise osas. Uuringu teises osas palume osalejatel sorteerida väitekaarte, mis puudutavad üldisemaid arusaamu nii jälgimisrakenduste, aga ka näiteks lapsevanema rolli ning vanema-lapse suhete kohta.
Intervjuud ja väitekaartide sorteerimine viiakse laste ja vanemaga läbi eraldi. Intervjuu ja väitekaartide sorteerimiseks kuluv aeg on orienteeruvalt 90 minutit.

Intervjuud ja arutelud lindistatakse ning transkribeeritakse.

Intervjuu tulemusi kasutatakse teadustöös (doktoritöö, rahvusvahelised teaduspublikatsioonid, konverentsiettekanded) ainult anonüümsel kujul ning isikut identifitseerida mittevõimaldaval moel.

Oleme hea meelega valmis vastama kõigile tekkivatele küsimustele ning uurimistöö eesmärki ja
selle läbi viimisega seonduvaid üksikasju põhjalikumalt selgitama. Kui olete nõus uurimistöös osalema või soovite selle kohta täpsemat teavet, palun võtke ühendust e-posti teel: Marit Sukk, meedia ja kommunikatsiooni doktorant (marit.sukk@gmail.com).

0
0
Please wait...

1 postitus (kokku 1)


Esileht Tasuta teated Osale uuringus: jälgimisrakendused kui digitaalse lapsevanema abivahendid