Esileht Erivajadustega laps Puudega last kasvatavale üksikvanemale

1 postitus (kokku 1)

Teema: Puudega last kasvatavale üksikvanemale

Postitas:
sotsiaaltöö

Tere!
Olen sotsiaaltöö õppetooli tudeng ning järgmisel aastal so kevadel tuleb kaitsta oma lõputöö. Minu lõputöö teema on “Puudega last kasvatava üksikvanema toimetulek Eestis”. Teoreetiline osa on valmis ning kaitstud hindele “suurepärane”. Kuid tegemata on praktiline osa, milleks vajan Teie abi;Uurimus viiakse läbi kvalitatiivse uurimusena sisuanalüüsi meetodil. Vajan intervjueeritavaid, intervjuud salvestatakse ja kodeeritakse. Anonüümsus on garanteeritud!
Uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada puudega lapse hooldamise mõju üksikvanemaks jäämisele ning selgitada ja kirjeldada raske- või sügava puudega last kasvatava üksikvanema toimetulekustrateegiaid pärast üksikvanemaks jäämist.
Tuginedes teoreetilises osas antud ülevaatele ning uurimustöö eesmärgile, püstitatakse järgmised uurimisülesanded:
1. Selgitada puudelapse hooldamise mõju üksikvanemaks jäämisele
2. Selgitada välja, missugust abi on saanud puudega last kasvatavad üksikvanemad ning milline on nende hinnang saadud abile
3. Uurida, millist abi ja toetust vajavad üksikvanemad
4. Uurimusele baseerudes tuua välja peamised tööst tulenevad järeldused ja teha ettepanekud puudega laste ja nende perekondade toimetulekut toetavate teenuste ja muu abi tõhustamiseks.
Intervjueeritavaid otsin eelkõige Rakverest, Võrust või lähimaakonnast.
Kohtun Teiega Teile sobivas kohas!
Tehke oma hääl kuuldavaks!
Soovijatel palun ühendust võtta meili teel:tudeng3001@gmail.com

Please wait...
1 postitus (kokku 1)


Esileht Erivajadustega laps Puudega last kasvatavale üksikvanemale

See teema on suletud ja siia ei saa postitada uusi vastuseid.