Esileht Tööelu, raha ja seadused. Tähtajalise lepingu lõpetamine enne tähtaega?

Tuletame meelde, et kõikidele kommentaatoritele kehtivad Eesti Vabariigi seadused. Perekool.ee'l on kohustus esitada õigusorganitele kasutajate kohta käivaid andmeid, kui meile esitatakse vastav nõue.

Head vana aasta lõppu!

Näitan 5 postitust - vahemik 1 kuni 5 (kokku 5 )

Teema: Tähtajalise lepingu lõpetamine enne tähtaega?

Postitas:
Kägu

Kui olen asendaja lapsehoolduspuhkusel inimese pärast, kas võin öelda lepingu ka ettetähtaegselt üles? st ikka 30 päeva ette?
Minu mõjuv põhjus on majanduslikud põhjusest- pakutakse paremat palka mujal.

Please wait...


Postitas:
Kägu

jah, asendamiseks sõlmitut tähtajalist lepingut saab ennetähtaegselt üles öelda.
seaduse järgi etteteatamise aeg 30 p, kui saate kokkuleppele, võite kasvõi päevapealt lõpetada, aga siis kindlasti avaldusele kirja, et lõpetate poolte kokkuleppel ning enda eksemplarile võtad tööandja allkirja, et ta on sellega nõus

Please wait...


Postitas:
Kägu

Minu meelest on asenduskohtade puhul teised tingimused ja kehtib lühem etteteatamistähtaeg.

Please wait...


Postitas:
Kägu

Kui olen asendaja lapsehoolduspuhkusel inimese pärast, kas võin öelda lepingu ka ettetähtaegselt üles? st ikka 30 päeva ette?
Minu mõjuv põhjus on majanduslikud põhjusest- pakutakse paremat palka mujal.

Jah, asendades teist inimest saad tähtajalise töölepingu korraliselt ehk põhjuseta üles öelda teatades ette 30 kalendripäeva.

Please wait...


Postitas:
Kägu

“Minu meelest on asenduskohtade puhul teised tingimused ja kehtib lühem etteteatamistähtaeg.2

Ei vasta tõele. Lühem etteteatamisaeg on katseajal.

TLS
http://www.riigiteataja.ee/akt/107122016012
§ 96. Ülesütlemisest etteteatamine katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu
Töölepingu võib katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga.

Töötaja teatab ette 30 p, v a erakorraline põhjus(NB! kolimine või parema töö saamine ei ole erakorraline põhjus, erakorraliseks loetakse, kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd. Sinul on tegu KORRALISE ülesütlemisega.

§ 98. Töötaja ülesütlemise etteteatamise tähtajad
(1) Korralisest ülesütlemisest peab töötaja tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva.
(2) Erakorralisest ülesütlemisest ei pea töötaja tööandjale ette teatama, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni.

KOKKULEPPEL võib alati lõpetada, olgu leping milline tahes

§ 79. Töölepingu lõpetamine kokkuleppel
Pooled võivad nii tähtajalise kui tähtajatu töölepingu igal ajal kokkuleppel lõpetada.

TÄHTAJALISEST LEPINGUST võibki töötaja üles öelda vaid ASENDUSlepingut, kui katseaeg möödas, katseajal saab teisi ka
§ 85. Töölepingu korraline ülesütlemine
(1) Töötaja võib tähtajatu töölepingu igal ajal korraliselt üles öelda.
(2) Töötaja ei või tähtajalist töölepingut korraliselt üles öelda, välja arvatud töötaja asendamise ajaks sõlmitud töölepingut.

§ 86. Töölepingu ülesütlemine katseajal
(1) Tööandja ja töötaja võib tähtajalise ja tähtajatu töölepingu üles öelda neljakuulise katseaja jooksul töötaja tööle asumise päevast arvates.

Please wait...


Näitan 5 postitust - vahemik 1 kuni 5 (kokku 5 )


Esileht Tööelu, raha ja seadused. Tähtajalise lepingu lõpetamine enne tähtaega?