Esileht Erivajadustega laps Väikeklassid elukohajärgses koolis?

Näitan 2 postitust - vahemik 31 kuni 32 (kokku 32 )

Teema: Väikeklassid elukohajärgses koolis?

Postitas:
Kägu

Ma soovitan sul mitte rohkem targutada teemal, millega sul endal kokkupuude puudub. Mina olen oma lapsega reaalselt selle kadalipu (arstid, diagnoosimised, testimised, erinevad komisjonid jne) läbi käinud ja tean, millest ma räägin.

Meie käisime ka need kõik läbi. Laps käib väikeklassis. Diagnoosi ei ole, on Rajaleidja nõustamiskomisjoni otsus, kus soovitatakse alla 12 õpilasega klassi. Koolis, kus ta käib, on tavasuuruses klassid + väikeklassid (4-5 õpilast).

Please wait...
Kasutaja on kirjutanud teemasse 11 korda. Täpsemalt


Postitas:
Kägu

Seega, eriti lollid, ja eriti targad ühes?

Ei, kõik on samasugused, käivad olümpiaadidel jne.

Ainus asi, et lollide puhul nõutakse komisjoni otsust, et nad peavad väikeklassis õppima. Andekate puhul on see lihtsalt võimalus.

Et siis kordamine on ju tarkuse ema:

Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid

(1) Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib koolis moodustada järgmisi rühmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis:

1) õpiabirühmi põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks – rühmatäitumuse piirnormiga 6 õpilast;

2) klasse põhiharidust omandavatele käitumisprobleemidega õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 12 õpilast;

3) klasse raskete somaatiliste haigustega õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 12 õpilast;

4) klasse kõne-, nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 12 õpilast;

5) klasse õpiraskustega põhiharidust omandavatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 12 õpilast;

6) klasse põhiharidust omandavatele lihtsustatud õppel olevatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 12 õpilast;

7) klasse tundeelu- ja käitumishäiretega põhiharidust omandavatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 8 õpilast;

8) klasse liitpuuetega põhiharidust omandavatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 6 õpilast;

9) klasse põhiharidust omandavatele toimetulekuõppel olevatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 6 õpilast;

10) klasse põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis – klassitäitumuse piirnormiga 4 õpilast;

11) klasse põhiharidust omandavatele hooldusõppel olevatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 4 õpilast;

12) klasse põhiharidust omandavatele kasvatusraskustega õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 12 õpilast.

Nii et siis Kägu võib siit valida oma lapsele sobiva põhjuse. Ainult andekus see olla ei saa. Soovi korral võin ma siia kopida ka andekate laste toetamise viisid: Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, tagatakse talle individuaalse õppekava rakendamine ning vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate poolt või teiste vastava valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu.

Kas miinuste panijatele ei meeldi EV seadused?

Ei, miinuse panijale ei meeldi see, et sina ja too andeka lapse vanem ei saa aru, et VÄIKEKLASS ja lihtsalt väiksemaarvuline klassikomplekt ei ole üks ja seesama.

Loe minu eelpool toodud kommentaari, mida tähendab väikeklass tegelikult. Väikeklassi ei saa andekad lapsed, vaid konkreetse psühhiaatrilise diagnoosiga lapsed. Väikeklassi saamiseks ei piisa Rajaleidjas vestlemas käimisest, vaid läbitakse konkreetselt üleriigiline nõustamiskomisjon. Väikeklassis ei ole 10 või 12 last, vaid 4, maksimaalselt 5 last.

See, mida sina siin välja tõid on hoopis midagi muud, tasandusklass või lihtsalt mingil muul põhjusel loodud väikesearvuline klass.

Ma soovitan sul mitte rohkem targutada teemal, millega sul endal kokkupuude puudub. Mina olen oma lapsega reaalselt selle kadalipu (arstid, diagnoosimised, testimised, erinevad komisjonid jne) läbi käinud ja tean, millest ma räägin.

Sina ja see teine kägu ajavad lihtsalt mõisted omavahel segi. Veel kord iga väikesearvuline klassikollektiiv ei ole väikeklass selles mõistes, mida seadus väikeklassi all tegelikult mõistab!

Nüüd sa klähvid küll täiesti vale inimesega.:))) Usu mind, selles teemas olen ma sinust kordi pädevam.:))) Sinu poolt nimetatud väikeklass on välja toodud punktis nr 10.

Please wait...
Kasutaja on kirjutanud teemasse 7 korda. Täpsemalt


Näitan 2 postitust - vahemik 31 kuni 32 (kokku 32 )


Esileht Erivajadustega laps Väikeklassid elukohajärgses koolis?