Esileht Tööelu, raha ja seadused. Kredexi suurpere eluaseme toetus-kui suure/kalli elamise olete soetanud? RE: Kredexi suurpere eluaseme toetus-kui suure/kalli elamise olete soetanud?

Postitas:
kohalik

RE: Kredexi suurpere eluaseme toetus-kui suure/kalli elamise olete soetanud?

http://www.kredex.ee/11857/

Riiklik toetus on suunatud peredele, kus on vähemalt neli kuni 19-aastast (k.a.) last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on 2 viimase kalendriaasta tuludeklaratsiooni alusel kuni 278 eurot kuus.

Pere peab elama rahvastikuregistri kande alusel projekti objektiks olevas eluruumis või olema registreeritud rahvastikuregistris ühele aadressile (uue eluaseme soetamise või püstitamise korral).

Toetuskõlblikud tegevused:

eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine ehitusseaduse tähenduses;
eluaseme soetamine leibkonnale;
eluasemelaenu põhiosa tagasimakse või omafinantseeringu makse toetamine;
eluaseme tehnosüsteemide muutmine või asendamine;
eluaseme renoveerimine, mis ei ole ehitamine ehitusseaduse tähenduses;
projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelvalvega ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine.

Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti finantseerimiseks.

Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100 % ulatuses projekti maksumusest. Toetuse määr sõltub taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmisest maksustatavast tulust ühe leibkonna liikme kohta.

Riigipoolne maksimaalne toetussumma:

kuni 100 % projekti maksumusest, kui taotleja leibkonna kahe eelmise kalendriaasta keskmine maksustav tulu ühe leibkonna liikme kohta on kuni 127,82 eurot kuus.
kuni 90 % projekti maksumusest, kui taotleja leibkonna kahe eelmise kalendriaasta keskmine maksustav tulu ühe leibkonna liikme kohta on 127,89 – 278 eurot kuus. Ülejäänud projekti maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna. Taotleja 10% omafinantseeringu võib katta taotleja elukohajärgne omavalitsus.

0
0
Please wait...